Tworzenie metadanych

Wsparliśmy kilkadziesiąt samorządów z całej Polski szkoląc je w zakresie tworzenia metadanych dla dokumentów planistycznych lub przygotowując gotowe pliki. Pomagamy Klientom przejść przez cały proces związany z opracowaniem metadanych - zaczynając od inwentaryzacji danych, a kończąc na ich publikacji w katalogach metadanych lub zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez GUGiK.

Oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie opracowywania metadanych dla pracowników samorządów.