System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Frampol

W ramach przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frampol, stworzono interaktywne mapy gromadzące i wizualizujące dane na temat budynków i obiektów uwzględnionych w PGN-e. Do ich lokalizacji są przypisane podstawowe informacje jak adres oraz ilość zużytej energii i paliw energetycznych w ostatnich latach. Dla użytkowników aplikacji przygotowano również mapę potencjału solarnego, pozwalającą oszacować możliwość pozyskiwania energii dla poszczególnych fragmentów dachu w Czerwcu i Grudniu.