System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda Huta

Portal z szeregiem map tematycznych stworzono w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda Huta. Użytkownik może sprawdzić budynki zakwalifikowane do kilku sektorów tematycznych, które zostały objęte Planem. Kolejne serwisy przedstawiają możliwości rozwoju zielonej energii na terenie Gminy tj. potencjału solarnego dachów oraz terenów pod lokalizację turbin wiatrowych. Dopełnieniem portalu jest mapa przedstawiająca punkty pomiaru zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10.