System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew

Portal stworzony na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew. Zestaw interaktywnych map pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z obiektami z sektorów komunalnego, mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, które zostały ujęte i opisane w PGN-e. Dodatkowym elementem jest serwis, pozwalający w prosty i czytelny sposób na sprawdzenie lokalizacji zamontowanych kolektorów słonecznych wraz z odczytami wyprodukowanej przez nie energii. W portalu dostępne są również mapy obrazujące potencjał solarny dachów oraz punkty pomiaru powietrza z odczytami zanieczyszczeniem pyłem PM10.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies