System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Abramów

Aplikacja stworzona na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Abramów. Zestaw interaktywnych map pozwala użytkownikowi na łatwe i intuicyjne zapoznanie się z założeniami PGN-u. Osoby korzystające z serwisu mogą sprawdzić potencjał solarny dachów z szacowanym uzyskiem energii lub potencjalne tereny umożliwiające budowę turbin wiatrowych z zachowaniem minimalnej odległości od zabudowań oraz lasów. Moduł „Inwentaryzacja” pozwala na sprawdzenie budynków uwzględnionych w Planie z podziałem na sektory użyteczności publicznej, komunalny, handlowo-usługowy oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo można zweryfikować pomiary powietrza wraz z odczytami, które zostały wykonane w ramach projektu.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies