System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego

System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego to rozbudowany produkt dostępny zarówno z poziomu komputera jak również urządzeń mobilnych, wspomagający funkcjonowanie samorządu terytorialnego.  Dane przestrzenne w geoportalu podzielono na 9 modułów tematycznych. Są to ewidencja gruntów i budynków, dane dotyczące administracji, zarządzania kryzysowego, gospodarki i inwestycji, obiektów użyteczności publicznej, ochrony przyrody, turystyki, planowania przestrzennego oraz pokrycia i uzbrojenia terenu. Dodatkowo portal wzbogacony jest o trójwymiarowe modele zabytków. Aplikacja zapewnia kompleksowe wsparcie podmiotom gospodarczym w zakresie planowania i lokowania inwestycji, ułatwia obsługę i zapewnienie niezbędnych informacji mieszkańcom, turystom, oraz usprawnia proces decyzyjny jednostek samorządowych.