System Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin

System Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin tworzy aplikacja internetowa opcjonalnie posiadająca dwa sposoby prezentacji widoku. Zasób danych planu tworzą poszczególne warstwy tematyczne. Dane dotyczą infrastruktury technicznej lotniska wraz z granicami portu. Natomiast fotomozaika stanowi kolekcję wysokiej rozdzielczości zdjęć cyfrowych portu lotniczego. Dodatkowo został przygotowany model 3D lotniska zaprezentowany w  formie sceny internetowej CityEngine Web Scene. Dzięki aplikacji, można dokładnie zapoznać się z topografią budynku lotniska oraz jego otoczeniem. Dodatkowo zostały przygotowane panoramy sferyczne z obszaru opracowania m.in wnętrza terminala oraz płyty lotniska.