System Informacji Przestrzennej Gminy Tarnogród

System Informacji Przestrzennej Gminy Tarnogród to portal internetowy ułatwiający zarządzanie gminą. Stanowi narzędzie wspomagania w procesie lokowania inwestycji, oraz w poprawie jakości życia mieszkańców. Jest to zbiór najważniejszych danych przestrzennych dotyczących gminy. Aplikacja posiada przejrzystą strukturę i jest przyjazna w obsłudze dla przeciętnego użytkownika. System podzielony jest na kilka bloków. Jeden z nich to przeglądarka, umożliwiająca obejrzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania porównania ich z granicami działek ewidencyjnych. Kolejny zbiór danych dotyczy infrastruktury drogowej na terenie gminy.  Ponadto w systemie znajdują się dane dotyczące instalacji solarnych w gminie, obszarów chronionych oraz numeryczny model terenu.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies