System Informacji Przestrzennej Gminy Lutowiska

System Informacji Przestrzennej Gminy Lutowiska to prosty, łatwy w obsłudze portal zapewniający dostęp do danych przestrzennych, składający się z 3 aplikacji. Pierwsza aplikacja umożliwia przeglądanie szlaków leżących na terenie gminy oraz wygenerowanie dla ich przebiegu profilu wysokościowego terenu.  Dwie pozostałe aplikacje zawierają te same dane, jedna przeznaczona jest do użytku na komputerze, druga na urządzeniach mobilnych. Pozwalają one uzyskać  dostęp do danych dotyczących ochrony środowiska, obszarów zalewowych oraz zagospodarowania przestrzennego gminy. System stanowi doskonałą  pomoc w codziennym zarządzaniu gminą oraz w sytuacjach kryzysowych. Jest równie przydatny dla turystów planujących wyjazd, oraz dla potencjalnych inwestorów.